Document - GRAD II Book2.pdf https://goo.gl/8G6yRx - GRAD II.pdf https://goo.gl/tf3Anr Excutions - FINAL ALTER MEDIA elevator inside.jpg https://goo.gl/gPzDPd elevator outside.jpg https://goo.gl/MZ2ays - FINAL EXTRA GIVEAWAYS GIVEAWAY BASKET.jpg https://goo.gl/j7sj6 HEALTHY PLANNER https://goo.gl/3DRqRt MUG.jpg https://goo.gl/yKhVo2 PEN.jpg https://goo.gl/PgLc5P STRESS BALL.jpg https://goo.gl/aSyGkc T-SHIRTS.jpg https://goo.gl/i2bhBx -FINAL OUTDOOR 2 billboards (ring road) https://goo.gl/Q9jXzB obese child https://goo.gl/R8w7Hq outdoor (pregnant females) https://goo.gl/VtCriV outdoor (young mothers) https://goo.gl/kXfPwx pregnant https://goo.gl/GCw4EK -FINAL PR (BOOTH, FLYERS, EVENT) booth https://goo.gl/q738v6 flyer BACK https://goo.gl/njmLxc FLYER front https://goo.gl/Rh7192 - FINAL RADIO ADS Mothers-ِArabic.mp3 https://goo.gl/56wHsm Mothers-English.mp3 https://goo.gl/yvyFHo Pregnant-Arabic.mp3 https://goo.gl/HEgrg3 Pregnant-English.mp3 https://goo.gl/cMdSFz - FINAL SOCIAL MEDIA insta mother with V.jpg https://goo.gl/BkXEAV YOUTUBE (MOTHER).jpg https://goo.gl/uNrvVV YOUTUBE (PREGNANT).jpg https://goo.gl/r83Miy - FINAL STORY BOARDS MOTHERS AR.jpg https://goo.gl/ALpUmS MOTHERS EN.jpg https://goo.gl/LeZcTQ PREG AR.jpg https://goo.gl/5h4P6F PREG EN.jpg https://goo.gl/jT1Au1 - FINAL TV ADS AR FINAL PREGNANT AD.mp4 https://goo.gl/ZgkznY AR FINAL YOUNG MOTHER.mp4 https://goo.gl/ZUtzaj CREATIVE OPENING.mp4 https://goo.gl/wKoiBV EN FINAL PREGNANT AD.mp4 https://goo.gl/vPKgV2 EN FINAL YOUNG MOTHER.mp4 https://goo.gl/8UFfVn - FINAL TV FLOW CHARTS GRAD MEDIA PLAN pregn females .jpg https://goo.gl/HekkXJ GRAD MEDIA PLAN pregn females .pdf https://goo.gl/HekkXJ GRAD MEDIA PLAN pregn females.xl https://goo.gl/zyD9dn GRAD MEDIA PLAN young mothers.xls https://goo.gl/DLCspk GRAD MEDIA PLAN young mothers.pdf https://goo.gl/PZeqYk GRAD MEDIA PLAN young mothers.jpg https://goo.gl/7344U3 Presentation GRAD II PRESENTATION (PREZI).pdf https://goo.gl/c12wW5